Bærekraftig samfunnsutvikling

Action Now - Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn

Bærekraftig samfunnsutvikling

Samfunnet som helhet må mobiliseres for at vi skal lykkes med å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Samarbeid mellom aktørene i samfunns- og næringslivet er nøkkelen for å lykkes med en bærekraftig samfunnsutvikling. Idretten kan spille en sentral rolle i å nå ut til «folk flest» og koble næringsliv, offentlig sektor og innbyggerne sammen. Vi tror at samarbeid og partnerskap mellom interessenter i lokalsamfunnet er nøkkelen til å levere ekstraordinære resultater mot bærekraftig utvikling.

Idrett er en arena ulik alle andre, hvor folk møtes over en felles lidenskap, på tvers av land, politisk idealisme og religiøs tro. For at vi skal kunne realisere bærekraftsmålene, er vi avhengig av en grasrotbevegelse; skape bevissthet, bygge kunnskap og mobilisere for endring. Vi tror at idretten, og store idrettsarrangement, kan spille en nøkkelrolle i å engasjere samfunnet.

 

Action Now

Action Now er et unikt konsept utviklet i samarbeid mellom FK Bodø/Glimt og BDO. Programmet bruker idrettens samfunnsposisjon til å skape et samlingspunkt for handlings- og samarbeidsbasert bærekraftig utvikling innad i den enkelte virksomhet og lokalsamfunnet. Sammen med aktører fra idretten, offentlig sektor og næringslivet bringer programmet ulike virksomheter sammen for å bygge verdifulle relasjoner, lære av hverandre, jobbe strategisk og systematisk med eget bærekraftsarbeid, og delta i initiativer med langvarig påvirkning på lokalsamfunnet.


Frode Thomassen

Gjennom idretten skal vi ta samfunnsansvar og inspirere samfunn, det offentlige og næringsliv til å bidra til en mer bærekraftig fremtid! Vi mener at sport har påvirkningskraft til å endre verden, og målet vårt er å skape en sterk grasrotbevegelse.

Det overordnede målet til Action Now er:

Øke kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene. Inspirere mennesker og virksomheter til å ha lyst til å bidra.

Bygge sterke lokalsamfunn. Bidra til et bærekraftig næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. Inspirere til - og legge til rette for - innovative partnerskap som skal bygge vår bærekraftige fremtid.

Oppfordre til Action Now! Inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Ta del i prosjekter og partnerskap som fører bedrifter og samfunn i ei mer bærekraftig retning.


Nettverksprogrammet

Programmet innebærer at en idrettsklubb går i front for et felles bærekraftsprosjekt med næringslivet og offentlig sektor i regionen. Vi samler 12-20 virksomheter som deltar på fire heldagssamlinger, hvor de får jobbe sammen om bærekraftig strategi- og forretningsutvikling med utgangspunkt i egen virksomhet. Gjennom felles arbeidsøkter og en samhandlingsarena skaper vi engasjement og motivasjon, og bidrar til konkret handling for bærekraftig utvikling.


Action Now figur

Figur 1 Action Now-programmet: Deltakerne får tilgang på kunnskap og verktøy for å støtte og styrke egen etterlevelse og innsats i bærekraftsarbeidet, samtidig som de bidrar til utvikling av virksomheten og lokalsamfunnet.


Verktøykasse for bærekraftig utvikling

Gjennom programmet får deltakerne tilgang til materiale og utprøvde verktøy som bidrar til struktur og systematikk i bærekraftig utvikling av virksomheten. Programmet er et handlingsorientert bærekraftsprogram som samler lokale virksomheter på tvers av bransje, størrelse og organisasjonsform, og gir deltakerne konkrete verktøy og hjelpemidler til å omsette ambisjoner og ønsker til målrettede og målbare aktiviteter, synlige tiltak og konkurransekraft. Action Now-programmet bidrar til å løfte bærekraftsarbeidet i virksomheten til noe som er konkret, håndterbart, og som engasjerer og mobiliserer hele organisasjonen – fra ledelse til ansatte.

Kontaktpersoner

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.