Klimaregnskap

Få kontroll på dine klimagassutslipp

Grunnlag for konkrete klimamål

Stadig flere virksomheter møter krav om å redegjøre for sine klimagassutslipp. Gjennom å utarbeide et klimaregnskap får du kontroll på hvordan din virksomhet påvirker omgivelsene. Dette skaper grunnlaget for å sette konkrete klimamål og igangsette arbeidet med å redusere utslipp og måle fremgangen. 

Hva er et klimaregnskap?

Klimaregnskapet viser de direkte og indirekte utslippene fra din virksomhet på en systematisk måte. Et klimaregnskap er en vesentlig og etter hvert forventet del av en bærekraftsrapportering. 
Enten dere er i startgropa eller allerede godt i gang med arbeidet, kan vi bistå med utarbeidelse eller attestering av ditt klimaregnskap, samt annen klimarådgivning. På denne måten kan dere svare opp krav samtidig som dere utvikler konkurransefortrinn. Vi arbeider i henhold til sentrale standarder, som GHG-protokollen og ISO-standarder, og i tråd med EUs bærekraftsdirektiv (CSRD). 
 

Slik kan vi hjelpe deg:

 • Definere et målbilde ved å kartlegge krav, forventninger og beste praksis i din bransje
 • Kartlegging virksomhetens kilder til klimapåvirkning
 • Etablere hensiktsmessige rutiner for datakartlegging- og innhentning 
 • Beregne utslipp og sammenstille deres klimaregnskap
 • Rådgi om forskningsbaserte tiltak for reduksjon av utslipp
 • Integrere klimaregnskapet som en del av bærekraftsrapportering
 • Rådgivning knyttet til kima og miljø


To personer

Hvilke konkurransefortrinn kan klimaregnskap gi? 

Klimaregnskapet gir virksomheter muligheten til å forstå og kvantifisere sin klimapåvirkning, noe som er viktig av flere grunner: 

 • Ansvarlighet og utslippsreduksjon: Et klimaregnskap gir virksomheter muligheten til å ta ansvar for sin påvirkning på miljøet. Det gir en tydelig oversikt over hvor utslippene kommer fra og dermed mulighet til å utarbeide klimamål og arbeide systematisk for å redusere utslipp. 
 • Bærekraft og omdømme: Forbrukere og investorer krever stadig mer transparens når det gjelder ansvar for miljøet. Et strukturert klimaregnskap viser at din virksomhet tar bærekraft på alvor. Det kan virke positivt på omdømmet og gjøre dere mer attraktive for nye arbeidstakere og miljøbevisste kunder. 
 • Innovasjon og kostnadsbesparelser: Å identifisere områder med høye klimagassutslipp kan føre til innovative løsninger og kostnadsbesparelser. For eksempel kan energieffektivisering redusere både utslippene og energikostnadene. 
 • Regulering og etterlevelse: Det innføres stadig mer omfattende klima- og miljøkrav, og klimaregnskap er i økende grad et krav. Eksempler på dette er kravet om minimum 30 % vekting av klima og miljø i offentlige anskaffelser fra 1.1.24 og rapportering på klimaendringer etter lovkravene i CSRD. Et klimaregnskap av høy kvalitet er viktig for å sikre at din virksomhet overholder gjeldende lover og forskrifter.

Kontaktperson:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.