Internrevisjon

En avhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon

En fremtidsrettet internrevisjon

Noen virksomheter er pålagt internrevisjon, andre ønsker selv å ha en internrevisjon. Formålet er det samme - Internrevisjonen er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon for styret. Den bidrar til at styret kan gis økt trygghet for at virksomheten beskytter sine verdier og når sine strategiske og operative mål. Internrevisjonen bør forventes å gi gode råd for (topp-)ledelsen og styret til utviklingen av virksomheten.

Internrevisjonen vil utfordre styret og ledelsen. En viktig rolle er å vurdere ledelsens styring og kontroll, rapportere og anbefale for styret og følge opp styrets beslutninger. En fremtidsrettet internrevisjon vil bidra til utvikling av modenhet for og tillit til internrevisjonen i både styret og ledelsen. BDO er særlig opptatt av å sikre tillit for rollen som internrevisor og bidrar til opplæring for dette. Vårt mål er å bidra til at våre kunder realiserer verdien av internrevisors arbeider.

Som kunde av BDO får du rådgivere og tverrfaglige team som bidrar til en fremtidsrettet internrevisjon, med fokus på det som virkelig betyr noe for din virksomhet. Vi kombinerer internrevisjonserfaring med spesialistkompetanse innen de fagfeltene som preger risikobildet norske og internasjonale virksomheter står overfor i dag og i morgen. Slik både utfordrer og skaper vi merverdi og trygge, gode løsninger for deg.

Vi bistår blant annet med:

  • Etablering og videreutvikling av internrevisjonsfunksjoner
  • Sikring og måling av merverdi ved internrevisjon
  • Kartlegging av virksomhetens risikoområder og utarbeidelse av revisjonsplaner
  • Ivaretakelse av komplette internrevisjonsfunksjoner (outsourcing)
  • Samarbeidsavtaler (co-sourcing)
  • Spesialisttjenester og gjennomføring av spesifikke internrevisjonsprosjekter 
  • Eksterne kvalitetsgjennomganger av en internrevisjonsfunksjon (Quality Assurance Review)
  • Videreutvikling av internrevisjonsmetodikk og revisjonsprosesser (for eks. ved bruk av business analytics)
  • Kurs og opplæring
  • Faglig sparring innen alle områder for internrevisjon

 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.