Bærekraftig næringsutvikling

Sammen om målene

De kommunene, regionene og stedene som lykkes best med å skape bærekraftig næringsutvikling, er de som evner å skape en arena for samarbeid og samskaping mellom offentlig og privat sektor. Det er når alle krefter virker i samme retning, og man evner å spille på hverandres ressurser at de største og mest bærekraftige verdien skapes. 

Vi i BDO kan hjelpe dere med tilrettelegging for en bærekraftig utvikling som gir verdier for både offentlig og privat sektor, lokalt, regionalt og nasjonalt. 

I Skandinavia har tilliten mellom offentlig og privat sektor skapt en suksessmodell. BDO kan bidra til at globale, nasjonale og bransjespesifikke problemstillinger blir vurdert, slik at gevinster for samfunnet og aktørene blir realisert. 

Vi binder sammen offentlig og privat sektor, og utvikler samarbeid og tillit for fremtidens modell for nærings- og samfunnsutvikling. Våre rådgivere forstår samspillet, handlingsrommet og mulighetene. 

Vi bidrar til innovative løsninger i samfunnsmessige endringsprosesser, utviklingsprosjekter og reformer. Vår visjon er å skape trygghet for riktige valg og gi motivasjon for endring i utviklingsprosesser. 


Vi bistår blant annet med: 

  • Prosjekt- og prosessledelse 

  • Konseptutvikling og organisering av næringsutviklingsarbeid

  • Utvikling av næringsutviklingsstrategier og -handlingsplaner i offentlig og kommunal sektor

  • Grunnlagsanalyser for plan- og beslutningsprosesser i strategier for næringsutvikling

  • Utvikling av – og støtte til – klynger, nettverk, næringshager og nærings-/industripark 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.