1:
  • Transaction Services

Due diligence

En finansiell gjennomgang av målselskapet er nødvendig for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag i en transaksjon. Vi bistår kunder med grundige analyser hvor vi avdekker områder forbundet med risiko, og bidrar til økt innsikt og forhandlingsstyrke hos kjøper.

Basert på den strategiske begrunnelsen for en transaksjon, vil våre rådgivere kunne bidra til å se utfordringer, muligheter og gi konkrete anbefalinger til hvordan områder med risiko kan håndteres på best mulig måte.

Områder som typisk dekkes av en kjøpers due diligence:

•    Forklare utviklingen i omsetning og kostnader
•    Forutsetninger knyttet til budsjett og prognoser
•    Vurdering av underliggende inntjening
•    Arbeidskapital og netto gjeld
•    Kontantstrøm og investeringsbehov
•    Transaksjoner med nærstående parter
•    Anvendte regnskapsprinsipper og intern kontroll
•    Kvalitet på finansiell informasjon

 

Salgsbistand

Et eierskifte innebærer ofte en rekke konsekvenser som selger ikke har tenkt igjennom. En godt forberedt salgsprosess kan bidra til høyere salgspris, bedre salgsavtale og mindre forstyrrelser for den daglige driften. Er salgsprosessen dårlig forberedt er det fare for at salgsprisen reduseres i forhandlingsfasen, eller i verste fall at transaksjonen uteblir.

En selgers due diligence (Vendor Due Diligence) vil gi potensielle kjøpere en rask og grundig innsikt i et selskaps finansielle og skattemessige situasjon. Dette kan bidra til å øke antall budgivere, som igjen kan føre til høyere kjøpspris og færre forbehold i kjøpsavtalen.

Våre rådgivere har lang erfaring i valg av struktur og optimale regnskaps- og skattemessige løsninger i en transaksjon.

Foruten selgers due diligence, bistår vi med:
•    Utskillelse av virksomhetsområder og strukturering av transaksjonen
•    Klargjøring for due diligence (due diligence readiness)
•    Organisering og kvalitetssikring av datarom
•    Utarbeidelse av databok
 

Ta gjerne kontakt med oss!

Du kan også se et utvalg av våre utførte transaksjoner her.