This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Cybersecurity

Cybersecurity

Alle virksomheter har verdier, og svært mange av disse er i dag digitale. Sikkerhet handler om å beskytte disse verdiene. Tradisjonelle sikkerhetsmekanismer som antivirus og brannmur er lite effektive mot dagens digitale angrep. For å beskytte dine digitale systemer og verdier mot smarte angripere, trenger du smarte forsvarere.

BDO CERT (Computer Emergency Response Team) dekker virksomheters behov innen operativ IKT-sikkerhet, og beskytter de digitale verdiene. BDO CERT skaper full synlighet, og muliggjør på den måten oppdagelse av trusler og kriminelle handlinger som ellers ville ha gått under radaren.

Våre fleksible og skalerbare løsninger leveres til virksomheter av svært ulik størrelse, tilpasset deres behov. Ved å integrere løsningen med våre kunders infrastruktur og etablerte sikringstiltak, bidrar vi også til å hente ut mer verdi fra deres eksisterende løsninger.

BDO CERT tilbyr

  • Deteksjon gjennom et eget sensornettverk som oppdager trusler og avvik ved å samle inn og analysere nettverksaktivitet og ulike typer logger
  • Håndtering av sikkerhetshendelser, skalert etter  kundens behov
  • Kontinuerlig arbeid med analyse og etterretning som sikrer oppdatert trusselforståelse og  styrker deteksjons- og håndteringsevnen
  • Teknisk og strategisk informasjon og forslag til tiltak til kundene, gjennom løpende varsler, ukes- og månedsrapporter
  • Testing av sikkerhetsrisiko og -kvalitet i kundenes IKT-systemer, gjennom penetrasjonstesting og sårbarhetsskanning

Godkjent i henhold til NSMs kvalitetsordning for hendelseshåndtering

BDO CERT inngår i Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) kvalitetsordning for hendelseshåndtering.

Hvor godt sikret er du?

Hvilke digitale verdier har din bedrift, og hvor mye kan de være verdt for potensielle trussel-aktører? Vi har utarbeidet en enkel test som gir deg en pekepinn på status.