• Cybersecurity

Cybersecurity

I BDO Cybersecurity sikrer vi våre kunders digitale informasjonsverdier, omdømme og operative evne. Dette medfører at de kan dra nytte av den digitale transformasjonen med minimal risiko, samt skape større verdier.


Vi gjør dette ved å hjelpe kundene med å gjennomføre risikovurderinger, implementere riktige og balanserte sikringstiltak, og ved å samle inn og analysere store mengder data ved hjelp av avansert teknologi og et team av erfarne sikkerhetsanalytikere. Vår fremgangsmåte hjelper kundene våre med å identifisere risiko, beskytte verdier, og oppdage og håndtere sikkerhetshendelser.


BDO CERT sin løsning er basert på egenutviklet programvare og åpen kildekode, standard maskinvare, og produkter fra utvalgte teknologipartnere.


Skaleringsevne

Enten det er snakk om en liten familiebedrift eller et stort konsern med kontorer på flere kontinenter, skreddersyr vi en løsning som passer. Skaleringsevnen kommer av løsningens modularitet, null i lisenskostnader og frihet fra proprietære maskinvareplattformer. Dette betyr lavere kostnad for våre kunder, og at langt flere virksomheter får anledning til å skaffe seg premium sikkerhetstjenester til en fornuftig pris.


Integrasjon

Sikkerheten blir ikke nødvendigvis bedre ved at du kjøper nok en dyr boks med blinkende lys. Du har allerede mengder av blinkende lys. Nettverksinfrastruktur, servere, laptoper – alle de tidligere investeringene som til sammen utgjør IT-infrastrukturen din – kanskje tusenvis av blinkende lys. Vi hjelper deg å maksimere utbyttet av IT-investeringene ved å gjøre dem om til verdifulle sikkerhetssensorer. Vår skreddersøm og kontroll over sikkerhetsløsningen gjør at vi kan integrere sikkerhet med den eksisterende IT-infrastrukturen din. (Hvis du likevel trenger boksene, har vi dem også.)


Transformasjon

Har det skjedd forandringer i virksomheten din de siste 5-10 årene? Hva med de neste 5-10? Den digitale transformasjonen pågår for fullt, og åpner flere muligheter enn noen sinne. Med mulighetene følger også utfordringer. Vi blir mer og mer avhengige av digital teknologi, og dermed mer sårbare. Denne erkjennelsen virker begrensende på mange transformasjonsprosesser. Slik trenger det ikke å være. IT-sikkerhet skal ikke oppleves som et nødvendig onde, men noe som muliggjør digital transformasjon. BDO Cybersecurity er med deg gjennom hele prosessen – fra planlegging til gjennomføring, ved endring, ut i skyen og tilbake igjen. Hos oss kjøper du ikke en sikkerhetsløsning som blir utdatert etter kort tid, men derimot en løsning som dekker behovet til enhver tid.