Økonomiske analyser

BDO bistår med økonomiske analyser

Med bred fagkompetanse og tilstedeværelse over hele landet kan BDO tilby en rekke ulike former for analyse. Vi kan bidra med alt fra en ren vurdering av lønnsomheten i en bedrift, til skreddersydde rapporter knyttet til bransjer eller spesifikke arbeidsområder.

Lønnsomhetsanalyser

De fleste virksomheter har stor nytte av å skaffe seg en dypere forståelse av markedet de opererer i, av konkurrentsituasjonen eller sin egen fremtidige verdiutvikling. I mange tilfeller er det behov for spesialtilpassede analyser, som for eksempel ved å trekke ut data fra et bransjesystem og å sammenstille dette med øvrige data. BDO kan skreddersy analyseverktøy i henhold til de aktuelle behovene, og vi kan trekke på fagkunnskap fra hele vårt kompetansehus.

Ønsker dere en bedre oversikt over hvilke segmenter som er lønnsomme og hvor potensialet er størst? Vurderer dere å bytte økonomisystem eller implementere rapporteringsløsninger? Har dere god styringsinformasjon med rapporteringspakker og gode måltall?

Gode analyser gir det beste grunnlaget til å kunne ta de riktige beslutningene.  

Innen økonomisk analyse tilbyr vi: 

  • Helsesjekk og tiltaksplan for økonomifunksjonen  

  • Utvikling av effektiv målstyring, herunder gode måltall og effektive rapporteringspakker 

  • Valg og implementering av rapporterings- og ERP løsninger. Les mer om ERP-systemer her

  • Analyse av lønnsomhet og muligheter for ulike segmenter, produkter osv., inklusive benchmarking av inntekter, priser og kostnader 

  • Utvikling av forretningsmodeller og investorpresentasjoner 

  • Bærekrafts- og sensitivitetsanalyser – gi trygghet for at virksomheten har tilstrekkelig med kapital for å tåle ulike scenarier, samt forstå best/worst case-scenarier bedre 

Vi tilbyr også utleie av økonomiressurser som økonomisjef, regnskapssjef, business controller eller annen støtte til økonomifunksjonen. Les mer om CFO-støtte her.

Avanserte og sammensatte analyser

Bredden i BDOs kompetansehus gjør det også mulig for deg å bruke oss til avanserte analyser basert på input fra en rekke datakilder. Dette er et stort fagfelt med mange muligheter. Vi kan hjelpe deg og din bedrift både med hvilke tall det gir mest nytte å se på i en analyse, og teknisk muliggjøring av å sammenstille data i nyttige og fullstendige rapporter. Vi har god erfaring med å tilby dette gjennom våre Business Analytics-tjenester.

Bransjespesifikke analyser

BDO har inngående kjennskap til en rekke bransjer. Vi har også spesialutviklet verktøy knyttet til en rekke av dem – for eksempel til konkurrentanalyser, landsdekkende sammenligninger og vurdering av verdiutvikling i komplekse porteføljer.

Ta kontakt

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om hvilke økonomiske analyser BDO tilbyr? Våre rådgivere står klare til å svare på det du måtte lure på. Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil komme tilbake til deg så fort vi kan. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.