• Lønnsomhetsanalyser

Lønnsomhetsanalyser

Med bred kompetanse og tilstedeværelse over hele landet kan BDO tilby en rekke ulike former for økonomisk analyse, fra ren vurdering av lønnsomhet i en bedrift, til skreddersydde rapporter knyttet til bransjer eller spesifikke arbeidsområder.

 

Egenutviklede analyseverktøy

De fleste virksomheter har stor nytte av å skaffe seg en dypere forståelse av markedet de opererer i, av konkurrentsituasjonen eller sin egen fremtidige verdiutvikling. I mange tilfeller er det behov for spesialtilpassede analyser, for eksempel ved å trekke ut data fra et bransjesystem og å sammenstille dette med øvrige data. BDO kan skreddersy analyseverktøy helt i henhold til de aktuelle behovene, og vi kan trekke på kompetanse fra hele nettverket vårt.

 

Bransjespesifikke analyser

BDO har inngående kjennskap til en lang rekke bransjer, og vi har spesialutviklet verktøy knyttet til en rekke av dem, for eksempel til konkurrentanalyser, landsdekkende sammenligninger og vurdering av verdiutvikling i komplekse porteføljer. 

Loading...