Overføring av regnskapsdata

Overføring av regnskapsdata

Heartbeat er BDOs data og analyseplattform for sømløs datautveksling mellom våre kunder og deres kundeteam. I henhold til Revisorlovens § 9-4 skal revisor innhente nødvendig regnskapsdata fra sine kunder. Ved å benytte Heartbeat til dette vil informasjons- og dokumentflyten bedres. Du finner rutinen for å dele data med BDO ved å trykke på fanen for ditt regnskapssystem. 
 
Integrasjonen vil ikke medføre noen endring for deg som kunde. Dataen innhentes på en ny måte, men revisjonen som gjøres vil være den samme. Med Heartbeat får dere en bedre opplevelse med revisjonen blant annet gjennom:

  • Bedre informasjonsflyt og -overføring mellom revisor og kunden 
  • Mindre administrasjonsarbeid for kunden 
  • Høyere kvalitet i revisjonen 

Gjennom integrasjonen vil vi hente ut de rapportene vi har behov for og som regnskapssystemet tillater. Dette vil typisk være saldobalanser, hovedbøker, reskontroer og annen informasjon tilknyttet regnskapet. Utover dette er vi avhengige av at dere sender oss nødvendig dokumentasjon til revisjonen, for eksempel underliggende bilag.
 

 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.