eAccounting

Følg rutine for opprettelse av integrasjon mellom eAccounting og BDO sitt datavarehus som beskrevet under. Dette utføres kun en gang.

For å opprette integrasjon mellom eAccounting og BDO sitt datavarehus behøver BDO en gyldig innlogging i eAccounting. Dette kan eksempelvis være en allerede eksisterende revisorbruker.

Det er IKKE nødvendig å ha "Visma Integrasjon (API)" aktivert for BDO sin rapporteringsløsning, men kan være aktiv hvis det er nødvendig for andre integrasjoner.

Innloggingsdetaljer for revisorbrukeren sendes med sikker filoverføring til kundeteamet, som videre vil gjennomføre de siste stegene for å åpne integrasjonen mellom eAccounting og BDO sitt datavarehus. Dette gir BDO mulighet til å hente inn data som kreves i revisjonsarbeidet. Revisor oppretter integrasjonen med følgende rettigheter i vår portal: