Xledger

Følg rutine for opprettelse av integrasjon mellom Xledger og BDO sitt datavarehus som beskrevet under. Dette utføres kun en gang.

For å utføre integrasjonen kreves enten rolle «Domeneadministrator» eller «Domeneadministrator med regnskap og lønn».

Enhet

Gå til Administrasjon > Enhet.

Her finnes både «Org.nr» og «Eier-ID», Eier-ID må sendes inn etter integrasjonen er utført.For at integrasjonen skal kunne opprettes er det nødvendig at organisasjonsnummeret på hvert selskap i Xledger stemmer med Brønnøysundregisteret. Om dette ikke stemmer så må det sendes en forespørsel til Xledger om å endre dette. 


Gi tilgang

Vi har registrert en integrasjonskonto hos Xledger med navn «BDO audit web service integration»

Gi brukeren tilgang til enheten (eventuelt konsernenheten) ved å gå til

Administrasjon > Tilgangskontroll > Brukere > Lokale tilganger. 

Trykk «Opprett Ny Forekomst» og gi brukeren rollene «Revisor» og «Web Service».

 

Gi web service tilganger

Gi den nye brukeren tilgang til ulike Web Service grupper ved å gå til Administrasjon > Tilgangskontroll > Web service tilganger. 

Brukeren trenger følgende tilganger:

 

Innsendelse

Lagre «Eier-ID» og ditt selskaps organisasjonsnummer i et dokument. Legg filen i feltet nedenfor, fyll in e-post og trykk «Send».