SAF-T

SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften til at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standardformat, dette gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere.

BDO støtter per dagens dato import av følgende SAF-T filer:

 • Fiken
 • Microsoft Dynamics AX
 • Unit 4
 • Visma Global
 • Visma.net Financials
 • Zirius

Om SAF-T eksport:

 • Kontoplan og MVA-koder må mappes til SAF-T standard kontoplan og standard MVA-koder innen filen eksporteres (dette er et krav i SAF-T standarden)
 • Om mulig, bruk 4-siffer SAF-T standard kontonummer i mapping
 • Perioder som eksporteres bør være perioden som revideres og de to foregående kalenderårene
 • Eksporter filene Jan – Des (uansett om dette er fremover i tid) og en fil per kalenderår
 • Filstørrelsen på eksport må ikke overstige 2GB. 

Se Skatteetatens dokumentasjon av SAF-T standarden for ytterligere informasjon om SAF-T.

Innsendelse av SAF-T fil:

 1. Filen sendes inn via BDO Global Portal
  Hvis du mangler tilgang til Global Portal, ta kontakt med din kontaktperson i BDO
 2. Klikk på «Andre verktøy»
 3. Dra og slipp SAF-T filen inn eller velg filsti, deretter trykk på «Last opp»
 4. SAF-T filen gjennomgår en validering av format og innhold