1:
  • Business Services

Din profesjonelle fagrådgiver

BDO Business Services leverer alt du trenger innen økonomifunksjonen, digitalisering og forretningsstøtte. Kundene våre velger oss ofte på grunn av vår unike kombinasjon av erfaring, mangfoldige fagkompetanse og solide systemkunnskap. Som rådgiver bistår vi deg med en helhetlig tilnærming som gjør det mulig å finne de beste løsningene for deg og din bedrift. 

Tjenestespekteret har vokst voldsomt de siste årene – kunstig intelligens og automatiserte verktøy utfører mye av det som tidligere ble håndtert manuelt. BDO er en ledende aktør i denne utviklingen.

Du kan stole på at systemene vi tilbyr er moderne, sikre og robuste verktøy tilpasset dine behov. Før vi godkjenner en systemleverandør gjør vi grundige kontroller både av funksjonalitet og sikkerhet.

Vi er fleksible og tilpasser oss dine behov for bistand, enten du trenger enkelte ressurser for en kortere periode eller om du ønsker at vi skal ta over hele regnskapsfunksjonen til din virksomhet. 

En rådgiver fra BDO har alltid et helt fagmiljø i ryggen. I Business Services er vi 600 fagpersoner som alle er opptatt av kompetansedeling og å alltid levere det vi har lovet.

Regnskapstjenester

Oppdaterte regnskapstall er avgjørende for å ha full kontroll over virksomheten - vi sikrer gode rutiner i alle ledd så du kan fokusere på verdiskapende arbeidLes mer

Automatisering av regnskapet

Ofte er det små grep som skal til for å forenkle hverdagen. Med robotisering og kunstig intelligens hjelper vi deg på veienLes mer

ERP-regnskapssystem

Våre rådgivere har oversikt over hvilke ERP-systemer som finnes og tilbyr ekspertkompetanse på ledende løsninger til små, mellomstore og store bedrifter over hele landetLes mer

Rapportering og analyse


Riktig styringsinformasjon til rett tid er avgjørende for å kunne ta de rette beslutningene. BDO har løsninger for at du skal få full kontroll over økonomien i din bedrift.Les mer

Lønnstjenester

Riktig lønn til riktig tid til riktig person er grunnprinsippet for alle personal- og lønnstjenester, men som fagfelt blir HR og lønnstjenester stadig mer krevende Derfor ser mange virksomheter fordelene ved outsourcing av hele eller deler av funksjonene til BDO.Les mer

Global Accounting

Er dere et norsk selskap som skal utvide til andre land, eller er dere et utenlandsk selskap som ser på Norge som et interessant marked? Vårt globale nettverk er satt opp slik at vi kan hjelpe dere uansett behov og strukturLes mer

Management for Hire


Har en nøkkelressurs blitt sykemeldt, eller en viktig ansatt sluttet i selskapet? Dukker det opp et akutt behov for en leder i din bedrift? BDO Management for Hire er en tjeneste der våre konsulenter kan løse et midlertidig behov ved å tiltre ledende stillinger i virksomheten raskt.Les mer

Utleie til økonomifunksjonen


Koker det i regnskapsavdelingen? Har virksomheten voksesmerter? Eller nærmer det seg kanskje en fødselspermisjon? ​Ved å leie inn ekstra kompetanse i hektiske perioder kan bedriften avlaste de som er fast ansatt og hindre at disse blir overarbeidet. På sikt vil det spare virksomheten for store kostnader i form av lavere sykefravær og større medarbeidertilfredshet.Les mer
 
Nyheter
les flere nyheter