Kartlegging av økonomifunksjonen

Lenge siden du har tatt en gjennomgang av økonomifunksjonen?

Har du hatt det samme økonomisystemet i over 5 år? Eller har du kanskje stor grad av manuelle prosesser, og systemer som ikke snakker sammen? Vi kan bistå deg med alt innenfor økonomifunksjonen, enten du vil bevege deg fra Excel og opp i skyen, eller om du bare vil starte med en uforpliktende prat. 

Å vite nøyaktig hva bedriften trenger for å løse dagens utfordringer kan være vanskelig, spesielt hvis bedriften er stor og kompleks. Vi har den faglige kompetansen og den digitale innsikten til å gjennomføre denne oppgaven for dere, i den skalaen som passer deres behov. Vi leverer kartlegging som en uforpliktende og fullstendig tjeneste – hvor dere mottar et løsningsforslag og en kravspesifikasjon fra oss. Denne kravspesifikasjonen kan i etterkant brukes til å hente inn tilbud fra ulike leverandører hvis dette er ønskelig.

Slik ser kartleggingsprosessen ut:
  • Digitale strategi opp mot virksomhetens overordnede strategi og mål
  • Gjennomgang av deres kjerneprosesser 
  • Gjennomgang av systemarkitektur 
  • Kartlegging av rapporteringsbehov 
  • Kartlegging av dataflyt
Vi kan også se på systemer tilknyttet økonomifunksjonen:
  • Økonomisystem (ERP) og lønnssystemer
  • Kundehåndteringssystemer (CRM)
  • Personalsystem (HRM)
  • Støttesystemer, bransje- og arbeidsverktøy


Rapporten fra oss vil inneholde konkrete forbedringstiltak og kravspesifikasjoner for de ulike løsningene. 

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Når det er gjort en god kartlegging av virksomhetens systemer, brukere og deres totale behov for valg av løsning vil man kunne ta en mer informert beslutning som øker sannsynligheten for å lykkes med implementeringen av en ny løsning. Et riktig systemvalg sparer virksomheten din for unødvendig ressursbruk. Spesielt i store organisasjoner vil et feil systemvalg ta mye tid og krefter. Det er tidkrevende å bli kjent med nye verktøy, systemer og etablere nye rutiner. Derfor blir feil valg av løsninger ofte kostbart. Når økonomifunksjonen skal gjøre denne type investering er det også viktig at systemvalget passer med resten av organisasjonen og har en lang levetid.

Systemene din virksomhet bruker, som ERP-, CRM- og HRM-systemer, skaper sammen en systemarkitektur med behov for dataflyt og tilhørende operasjonelle prosesser. Gode systemløsninger bidrar til effektivisering, risikostyring og verdiskapning i alle organisasjoner. I en kartlegging vurderer vi dagens systemarkitektur hos dere, kartlegger systemrelaterte behov og anbefaler gode helhetlige systemløsninger som underbygger deres strategi og mål.

Første steg på veien er et innledende møte hos dere, slik at vi kan få en god forståelse for hva som er deres behov. På denne måten tilpasser vi leveranse og omfang til deres situasjon. Resultatet fra møtet er et uforpliktende tilbud fra oss. Når dere melder tilbake at dere ønsker at vi skal gjennomføre kartleggingen starter vi med en interessentanalyse for å kartlegge de ulike brukerne i deres bedrift før vi gjør en grundig behovsanalyse av de ulike interessentene. Deretter lager vi en kravspesifikasjon og prioriteringer i samråd med dere før vi kommer med et løsningsforslag. Denne anbefalingen vil være basert på dagens og fremtidens behov og skissere krav og behov opp mot systemløsninger og arkitektur.

Når vi har gjennomført selve kartleggingen inviterer vi dere til et presentasjonsmøte. Her går vi gjennom funnene våre og presenterer våre anbefalte tiltak. Vi oversender deg som kunde all dokumentasjon i etterkant, slik at dere kan gjøre en vurdering av hvordan dere ønsker å gjennomføre våre anbefalte tiltak. Hvis ønskelig kan BDO bistå i det videre arbeidet med å utføre eller være prosjektleder for de forbedringstiltakene selskapet ønsker å gå videre med.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.