Miljøstyring

Miljøstyring

Stadig flere virksomheter møter krav til miljøstyring. Kunder, eiere ansatte og andre interessenter krever å vite hvordan dere påvirker miljøet og hvilke ambisjoner dere har fremover. De fleste anbud setter krav til systematisk miljøarbeid og at du kan dokumentere det. Det finnes flere måter å møte disse kravene, og vi i BDO kan hjelpe deg ved å finne en enkel og praktisk løsning.

Det finnes flere måter å møte disse kravene, og vi i BDO kan hjelpe deg ved å finne en enkel og praktisk løsning. ​

Hva er miljøstyring?​

Miljøstyring er en systematisk måte å jobbe med forbedringer på. Ved å jobbe strukturert med miljøpåvirkning tar virksomheten kontroll på fotavtrykket, og jobber for å redusere dette. ​

Miljøstyring inkluderer mange elementer som er avhengig av hverandre; virksomheten må ha oversikt over sine prosesser og aktiviteter for å kunne identifisere miljøpåvirkning, virksomheten må i tillegg ha oversikt over lovkrav og interessenters krav før det kan settes gode mål. Målene må ha en handlingsplan, og også måles. ​

Videre er det viktig at de ansatte vet hva som forventes av dem gjennom prosedyrer og kompetanseheving. Andre elementer ved miljøstyring er å jobbe med avvik, stille miljøkrav i anskaffelser, avholde internrevisjoner, og sikre forankring og involvering av ledelsen. Mange velger også å miljøsertifisere virksomheten, både for egen kvalitetssikring, men også som dokumentasjon i tilbudsprosesser. 

 

 

 

Kom i gang med miljøstyring sammen med BDO​

BDOs rådgivere kan hjelpe deg med å konkrete tiltak for å få kontroll på miljøstyringen.

 

Slik kan vi kan hjelpe deg:

 

Kontaktperson:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.