Grønne anskaffelser

Innkjøp og anskaffelser er et viktig strategisk virkemiddel for å øke positiv og begrense negativ miljøpåvirkning. Systematisk arbeid med grønne anskaffelser skal sikre at dere ivaretar miljøperspektivet i hele verdikjeden,  og sikrer at dere overfører egne krav, lovkrav og kontraktsfestede miljøkrav til deres leverandører og samarbeidspartnere. Ved å selv sette miljøkrav i anskaffelser kan din virksomhet bidra til å akselerere det grønne skiftet. ​​

Miljøkrav dukker stadig oftere opp i tilbuds- og anskaffelsesprosesser. Det kan være kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon, tildelingskriterier og kontraktskrav. Vi bistår med å systematisk arbeid med grønne anskaffelser som både sikrer miljø- og klimahensyn samtidig som det åpner for at du blir en attraktiv leverandør.​​

 

Slik kan vi hjelpe deg:​

  • Oversikt over leverandørens miljøforhold​
  • Fastsette en intern miljøpolitikk​
  • Fastsette miljømål knyttet til innkjøp av produkter og tjenester​
  • Sikre miljøstyring i hele verdikjeden​
  • Ha utarbeidet tydelig handlingsplaner for hvordan målene skal nås​
  • Oppfølging av mål, inkludert måling og rapportering​


Skal du svare opp miljøkrav i anskaffelsesprosessen? Er du klar for å stille miljøkrav til dine leverandører? Vi bistår gjerne.

 

Ta kontakt

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.