Lønnsom miljøstyring

Er det lønnsomt med miljøstyring? Hvor mye kan dere egentlig spare på strategiske miljøtiltak?


BDOs regnskap- og revisjonskompetanse i kombinasjon med miljøfaglig kompetanse gir dere mulighetene til å synliggjøre hvilke besparelser dere kan hente ved etablering av miljøstyringssystem og miljø –og klimaregnskap.​ Vi får ikke til et nullutslippssamfunn med rød bunnlinje. Derfor er det så viktig å få oversikt på hva det egentlig koster, og hva dere har av muligheter innenfor miljøkravene.​

Miljøstyring er en god metode for å imøtekomme miljøkrav​

Stadig flere virksomheter møter krav til miljøstyring, men vegrer seg mot å etablere miljørutiner fordi det oppfattes som fordyrende og kompliserende for prosjekt og drift. Miljøkrav kan komme fra kontrakter, fra eiere, ansatte og kunder. Med et velfungerende miljøstyringssystem vil en oppnå:

 • Bedre oversikt og styring av kostnadsdriverne innen det indre og ytre miljø
 • Oversikt over kostnader knyttet til avfall, innkjøp, energi og transport og andre miljøaspekter
 • Bedre styring av kostnadsdriverne, som kan gi lavere produksjonskostnader og mer kostnadseffektiv drift

Mangelfull miljøstyring kan bli dyrt dersom et avvik inntreffer, og et miljøavvik kan i verste fall resultere i domfellelse og dermed forhindre at selskapet får tilgang til nye kundeprosjekter. ​

 

Synliggjør lønnsomheten i miljøstyring​

Våre rådgivere kombinerer den tverrfaglige fagkompetansen og kobler økonomi– og miljøstyring sammen til en helhetlig struktur. Vi kan hjelpe deg med å:

 • Synliggjøre potensiell inntjening gjennom vår lønnsomhetsanalyse​
  • Ihht. ISO 14007 Retningslinjer for å gjennomføre miljømessig lønnsomhetsanalyse​
  • Ihht. ISO 14008 Fastsettelse av monetær verdi på miljøpåvirkninger og tilhørende miljøaspekter som rammeverk for å kartlegge miljøkostnader og muligheter​
 • Synliggjøre kostnader ved miljøtiltak og manglende miljøtiltak​
 • Kartlegging av dagens krav, forventninger og beste praksis i din bransje​
 • Oversikt over mangler mellom dagens situasjon og kravene din virksomhet møter

 

Ta kontakt

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon og bistand til miljøfaglig lønnsomhetsanalyse.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.