• Miljøstyring

Få oversikt over hvordan din virksomhet påvirker miljøet og ha en plan for forbedring​

Stadig flere virksomheter møter krav til miljøstyring. Kunder, eiere ansatte og andre interessenter krever å vite hvordan dere påvirker miljøet og hvilke ambisjoner dere har fremover. De fleste anbud setter krav til systematisk miljøarbeid og at du kan dokumentere det. Det finnes flere måter å møte disse kravene, og vi i BDO kan hjelpe deg ved å finne en enkel og praktisk løsning.

Det finnes flere måter å møte disse kravene, og vi i BDO kan hjelpe deg ved å finne en enkel og praktisk løsning. ​

Hva er miljøstyring?​

Miljøstyring er en systematisk måte å jobbe med forbedringer på. Ved å jobbe strukturert med miljøpåvirkning tar virksomheten kontroll på fotavtrykket, og jobber for å redusere dette. ​

Miljøstyring inkluderer mange elementer som er avhengig av hverandre; virksomheten må ha oversikt over sine prosesser og aktiviteter for å kunne identifisere miljøpåvirkning, virksomheten må i tillegg ha oversikt over lovkrav og interessenters krav før det kan settes gode mål. Målene må ha en handlingsplan, og også måles. ​

Videre er det viktig at de ansatte vet hva som forventes av dem gjennom prosedyrer og kompetanseheving. Andre elementer ved miljøstyring er å jobbe med avvik, stille miljøkrav i anskaffelser, avholde internrevisjoner, og sikre forankring og involvering av ledelsen. Mange velger også å miljøsertifisere virksomheten, både for egen kvalitetssikring, men også som dokumentasjon i tilbudsprosesser. 

 

 

Kom i gang med miljøstyring sammen med BDO​

BDOs rådgivere kan hjelpe deg med å konkrete tiltak for å få kontroll på miljøstyringen.

 

Slik kan vi kan hjelpe deg:

 

Ta kontakt

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan arbeide med bærekraftig utvikling? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code