• Internrevisjon

Internrevisjon

Målet med internrevisjon er å effektivisere kontrollsystemer og styringsprosesser. Internrevisjon er styrets og ledelsens verktøy i virksomheten.

Vi setter sammen team som håndterer din unike problemstilling. Vår tilnærming er å fokusere på de områdene som virkelig betyr noe for organisasjonen.

Vi hjelper dere med:

  • Etablering av internrevisjonsfunksjoner
  • Ivaretakelse av internrevisjonsfunksjoner (outsourcing)
  • Samarbeidsavtaler (co-sourcing)
  • Spesialisttjenester og gjennomføring av enkeltprosjekter
  • Kvalitetsgjennomganger (Quality Assurance Review)
  • Videreutvikling av internrevisjonsmetodikk og revisjonsprosesser
  • Kurs og opplæring