1:
  • Bygg og anlegg

Den viktigste fastlandsindustrien i Norge

Bygg- og anleggsbransjen står samlet sett for en omsetning på mer enn 600 milliarder kroner og sysselsetter ca 250.000 mennesker over hele landet. Dette er fordelt på ca 58.000 selskaper, og de fleste av disse er små og mellomstore og nesten alle er i privat eie. Da har vi inkludert eiendom som en integrert del av bransjen.

BDO er markedsleder i denne bransjen og betjener mer enn 15.000 kunder gjennom våre 70 kontorer med til sammen mer enn 1700 medarbeidere. Vi ønsker å bidra til at du kan utvikle og drive din bedrift på en lønnsom måte med god kontroll på risiko. For å være rustet til dette har vi i BDO;

 

Et nasjonalt bransjenettverk med internasjonal tilknytning

Vi har organisert våre revisorer og rådgivere i et nasjonalt nettverk. Mer enn 50 av våre ledende revisorer og rådgivere arbeider tett sammen for å overvåke det som skjer i bransjen, analysere trender og utvikle relevant kompetanse som vi deler i nettverket og med våre kunder. Som kunde i BDO skal du være trygg på at du får rådgivning basert på oppdatert informasjon, tilpasset din bedrift, ditt marked og dine utfordringer. Derfor arbeider bransjenettverket tett med hele BDO sitt kontornettverk for å sikre overføring av kompetanse, oppdaterte analyser og løsninger som møter kundens behov. Vi er koblet opp mot BDO sitt internasjonale bransjenettverk, og kan bistå både utenlandske aktører på vei inn til Norge og norske aktører som søker ut i verden.

 

BDO er tett på bransjen – med en tydelig stemme.

Vi ønsker å jobbe tett sammen med bygg- og anleggsbransjen og bransjeorganisasjonene lokalt og sentralt. Vi vil presentere bransjens utfordringer og muligheter til beslutningstagere både i næringslivet, offentlig administrasjon og politikk. Vi tar imot innspill fra kunder og samarbeidspartnere, og ønsker å være en tydelig stemme i samfunnsdebatten – til beste for bygg- og anleggsbransjen.

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med en av oss for å se hvordan vi kan bistå din virksomhet? Fyll ut skjemaet under og en av våre rådgivere vil ta kontakt med deg snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code