• BDO styrker sin satsing på Management for hire

BDO styrker sin satsing på Management for hire

21. januar 2019

Alle virksomheter opplever at nøkkelpersoner slutter, får ny stilling eller blir syke. Med sin Management for hire-tjeneste kan BDO raskt fylle ulike behov i organisasjonen.

BDO er et av landets største og ledende kompetansehus, som tilbyr kundene et bredt spekter av tjenester innenfor revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester.

For både store og små virksomheter kan det oppstå ulike typer behov for midlertidig arbeidskraft. Den solide bredden i tjenestene våre gjør at BDO i slike tilfeller kan stille med kompetente medarbeidere, for å levere en skreddersydd løsning for den enkelte virksomhet.

Management for hire er en tjeneste der BDO sine konsulenter kan løse et midlertidig behov, ved å tiltre en stilling eller et prosjekt raskt. BDO tilbyr blant annet ressurser som kan ta rollen som økonomisjef eller prosjektleder.

Fokusområdet vil være innenfor økonomi-funksjonen, og stillingstypene BDO typisk kan bidra med, er i området fra controller til økonomisjef. I tillegg vil Management for hire-teamet kunne tilby ressurser som kan bistå inn mot blant annet effektiviserings- og evalueringsprosjekter.

Samarbeid på tvers gir verdi

Management for hire-satsingen i BDO går på tvers av både tjenesteområdene og kontorene i de ulike regionene. BDO registrerer nå stadig flere forespørsler fra kundene, om bistand på denne måten. BDO har derfor bygd opp et sterkt team av dyktige medarbeidere fra flere fagområder, som kan være konsulenter ute hos kundene.

BDO har fått inn mange nye oppdrag gjennom samarbeid på tvers av tjenesteområder, og har god dialog på mulige oppdrag mellom kontorene, spesielt i Oslo.

-For å levere den beste kundeopplevelsen, er det avgjørende for oss å kunne jobbe effektivt og samarbeidsorientert på tvers av hele BDO. Den forsterkede satsingen på Management for hire henger nøye sammen med dette. Det er også utviklende for våre egne folk, sier Johan Pettersson, som leder Management for hire-satsingen for BDO i Stor-Oslo.

Ambisiøse mål

-Management for hire-tjenesten er et viktig satsingsområde for BDO i tiden som kommer. Ved å tilby kundene forsterkninger i perioder med stor belastning på økonomifunksjonen, kan vi skape trygghet ved at våre medarbeidere fyller nøkkelroller i kundens økonomifunksjon, fortsetter Pettersson.  

Med et bredt faglig nedslagsfelt og kompetente medarbeidere, skal BDO kunne hjelpe enda flere nye og eksisterende kunder med å finne riktig person til jobben.

Er du interessert i å vite mer om Management for hire i BDO, eller lurer på BDO kan hjelpe til med konkrete ressurser? Ta kontakt med Nina Tjeldflaat på 990 19 120 eller kontakt henne via epost her.

Du kan også lese mer om denne tjenesten her