Vi bistår på IFRS

IFRS reglene kan være krevende å forstå og i enkelte tilfeller ressurskrevende å følge. Business Services i BDO kan bistå deg med opplæring, implementering og beregninger knyttet til ulike IFRS standarder. Vi hjelper deg også gjerne med oppdatering av regnskapshåndbøker, hensiktsmessige regnskapsrutiner og kvalitetssikring av regnskapene. 

Våre konsulenter har bred erfaring fra IFRS implementeringer og utarbeidelse av årsregnskap for selskap og konsern etter IFRS. Vi kan også bistå deg med delårsrapportering i henhold til IFRS.  

Vår ekspertise strekker seg ikke bare til IFRS teori, men også til praktisk implementering.  Ved behov har vi mulighet til å trekke på BDO sitt globale IFRS nettverk. 

Hvem er pliktig til å bruke IFRS? 

Det er i hovedsak børsnoterte foretak og selskap som har noterte gjeldspapirer på Oslo Børs som er pliktig til å bruke IFRS.

IFRS som regnskapsspråk er også aktuelt for selskap som vurderer en børsnotering eller har utenlandske datterselskap og ønsker et felles regnskapsspråk for alle selskapene i konsernet.  

IFRS konvertering

Er du nysgjerrig på hvordan overgangen til International Financial Reporting Standards (IFRS) vil påvirke dine regnskaper, rapportering og generell virksomhet?
 

Vi står klare til å bistå med: 

  • Grundig analyse og estimat på hvordan overgang til IFRS vil påvirke dine regnskaper 
  • Dokumentasjon og beregning på hvordan de ulike regnskapspostene påvirkes av en overgang til IFRS 
  • Utarbeidelse av en IFRS tilpasset åpningsbalanse 
  • Førstegangsutarbeidelse av et IFRS regnskap med noter 
  • Analyse av hvordan en overgang til IFRS vil påvirke nøkkeltall  
  • Oppdatering av regnskapsmanual 


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi best kan bistå deres selskap eller konsern 

Møt en av våre eksperter på IFRS

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid.