This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Prosedyre og tvisteløsning

Prosedyre og tvisteløsning

BDOs advokater bistår jevnlig klienter med å løse kontraktstvister og uenigheter gjennom utenrettslige forhandlinger og megling. Når vi bistår klienter i tvistesaker er målet å løse den aktuelle konflikten og samtidig ta hensyn til den fremtidige relasjonen mellom partene.

Hvis vi ikke finner en løsning gjennom forhandlinger og diskusjoner kan det bli aktuelt å bringe saken inn for domstolene. Våre advokater prosederer jevnlig for domstolene i saker der dette har vært ansett som nødvendig.

Vi bistår med:

  • Prosedyre for de alminnelige domstoler på alle nivåer og i voldgiftssaker
  • Saker om midlertidige forføyninger eller arrest
  • Rettsmekling
  • Annen utenrettslig mekling og alternativ konfliktløsning