1:
  • Internprising

Internprising (transfer pricing)

Bedrifter som er involvert i transaksjoner over landegrenser bør ha en internprisingspolicy som sikrer at prisingen av konserninterne transaksjoner skjer på armlengdes basis. Videre vil de ofte også være underlagt krav om å kunne legge frem dokumentasjon på at prisene faktisk er armlengdes.

Dokumentasjonen skal inneholde en presentasjon av konsernet, selskapene og av transaksjonene, samt en funksjons- og risikoanalyse av virksomhetene til konsernet og de enkelte selskapene.

Vanlige oppdrag vi utfører:

  • Kartlegging av hvilke krav som gjelder for rapportering og dokumentasjon av internprising
  • Art og omfang av de konserninterne transaksjonene
  • Avklaring av omfanget på oppgave- og dokumentasjonsplikt
  • Gjennomgang og vurdering av eksisterende internprisingspolicy
  • Bistand til, eller utarbeidelse av internprisingspolicy og dokumentasjon
  • Verdsettelse og benchmark-analyser
  • Bistand ved bokettersyn og spørsmål fra skattemyndighetene i Norge eller utlandet
  • Klager på internprisingsvedtak og annen korrespondanse med skattemyndighetene
  • Rådgivning rundt internprisingsavtaler (Advanced Pricing Agreements)

 

Kontakt oss her

Har du spørsmål eller vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor og du vil høre fra oss innen kort tid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code