1:
  • Prosedyre og tvisteløsning

Prosedyre og tvisteløsning

BDOs advokater bistår jevnlig klienter med å løse kontraktstvister og uenigheter gjennom utenrettslige forhandlinger og megling. Når vi bistår klienter i tvistesaker er målet å løse den aktuelle konflikten og samtidig ta hensyn til den fremtidige relasjonen mellom partene.

Hvis vi ikke finner en løsning gjennom forhandlinger og diskusjoner kan det bli aktuelt å bringe saken inn for domstolene. Våre advokater prosederer jevnlig for domstolene i saker der dette har vært ansett som nødvendig.

Vi bistår med:

  • Prosedyre for de alminnelige domstoler på alle nivåer og i voldgiftssaker
  • Saker om midlertidige forføyninger eller arrest
  • Rettsmekling
  • Annen utenrettslig mekling og alternativ konfliktløsning

 

Kontakt oss her

Har du spørsmål eller vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor og du vil høre fra oss innen kort tid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code