Webinarer fra BDO

Ny arvelov - de viktigste endringene

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

BDO Advokater har aktuell ekspertise innen arv og generasjonsskifte, og har utarbeidet en webinarserie med spesiell fokus på arv, generasjonsskifte og fremtidsfullmakter. Temaene tas  stadig opp i media og det er derfor nyttig for alle å ha en kjennskap til disse.

Webinarserien består av tre ulike webinarer der du bl.a. får svar på spørsmål om hvilke konsekvenser den nye arveloven har for deg, hva du bør tenke på dersom du skal gjennomføre et generasjonsskifte og hvorfor du bør utarbeide en fremtidsfullmakt.

 

Den 1. januar 2021 trådte ny arvelov i kraft. Det har vært mange diskusjoner knyttet til ny arvelov, blant annet om arvelater kom til å få enda større frihet til å disponere over sin egen formue eller om arvingers rett til arv ville stå like sterkt som i den gamle arveloven.

I samfunnet har det vært en betydelig utvikling i samfunnet siden den gamle arveloven fra 1972. Det er nå et mye større mangfold i hvordan folk lever sammen, det er økt levealder og det er større formuer som skal fordeles ved arv. Disse forhold er blant de lovgiver har tatt i betraktning ved utarbeidelsen av den nye arvelov.

Ingjer Ofstad, Aud-Silje Wæhle og Trine Agathe Lorentzen fra BDO Advokater diskuterer her den nye arveloven, der vi gjennomgår de viktigste endringene, og gir bl.a. svar på om den nye arveloven kan få betydning for testamenter som allerede er utarbeidet.

Program:
- Pliktdelsarv
- Fordeling av eiendeler
- Forskudd på arv
- Overgangsbestemmelser
- Nye regler om fast eiendom og uskiftet bo

Webinaret, som varer i 38 minutter, er gratis, og passer for alle som interesserer seg for emnet. Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.  

Meld deg på