Webinarer fra BDO

Incentivordninger del 2 - aksjebaserte ordninger

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Slike ordninger knytter de ansatte tettere til bedriften og stimulerer til økt verdiskapning. Aksjebaserte ordninger fremstår også ofte som skattegunstige i forhold til kontantbonus. Men for de ansatte kan det oppleves som vanskelig om ordningen medfører at de må ut med betydelige kontantutlegg, eller at de må ta risiko. Dette kan være tilfellet dersom de ansatte må betale for å kjøpe aksjene fra arbeidsgiver, eller dersom de må betale skatt knyttet til en eventuell underpris.

Hvilke ordninger finnes, og hvordan ivaretar de partenes målsetninger og ønsker?

I dette webinaret tar vi for oss ulike ordninger som innebærer at ansatte mottar aksjer fra arbeidsgiver.

 Blant temaene vi ser nærmere på er:
-verdsettelse
-finansiering
-kjøp til underpris
-skatt og arbeidsgiveravgift
-Modeller utviklet i praksis, slik som «Kruse-Smith» og «Naken inn - naken ut»

Juridiske eksperter fra BDO Advokater diskuterer dette og mer til i dette gratis webinaret. Registrer deg med knappen under. Etter at du har registrert deg får du tilsendt en mail med link til webinaret. Pass derfor på å registrere deg med riktig mailadresse!

Målgruppen for seminaret er oppstartsselskaper, familieselskaper og andre privateide selskaper som ønsker å gi ansatte eller nøkkelpersoner en incentivordning.