Webinarer fra BDO

Incentivordninger del 4 - Oppstartselskaper

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

For oppstartsselskaper eksisterer det i tillegg særlige opsjonsskatteregler. Det er foreslått til dels store endringer i reglene som gjør disse betydelig mer gunstig, og som nå vil gjelde for oppstarts- og vekstselskaper. Er dette en ordning som kan være aktuell for ditt selskap og dine ansatte?

I dette webinaret om incentivordninger går vi nærmere inn på oppstartselskaper og de særlig opsjonsskattereglene som gjelder for slike selskaper. Vi ser på utfordringer og muligheter oppstartselskaper har, og omtaler en del praktiske forhold tilpasset oppstartsselskapenes natur.

Juridiske eksperter fra BDO Advokater diskuterer dette og mer til i dette gratis webinaret. Registrer deg med knappen under. Etter registrering får du  tilsendt en mail med link til webinaret. Pass derfor på å registrere deg med riktig mailadresse! Målgruppen for seminaret er særlig oppstarts – og vekstselskaper som ønsker å gi ansatte eller nøkkelpersoner en incentivordning.

Webinaret er umiddelbart tilgjengelig.