• Incentivordninger del 4: oppstartselskaper

Incentivordninger del 4 - Oppstartselskaper

Dato: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig som streaming.
Tid:


  

Irene Bredvold Weiby
Email
  • Velkommen til webinar hos BDO

Høsten 2021 gjennomfører BDO Advokater en artikkel- og webinarserie om incentivordninger. Gjennom webinarserien vil du få vite mer om hvordan en incentivordning kan utformes, og hvilke selskaps- og skatterettslige konsekvenser ulike modeller kan ha. Du får også vite hvordan du i praksis går frem for å etablere ordningen og hvilke særlige regler som gjelder for oppstartsselskaper.

I del 4 av serien om incentivordninger går vi nærmere inn på oppstartselskaper og de særlig opsjonsskattereglene som gjelder for slike selskaper. Vi ser på utfordringer og muligheter oppstartselskaper har, og omtaler en del praktiske forhold tilpasset oppstartsselskapenes natur. For oppstartsselskaper eksisterer det i tillegg særlige opsjonsskatteregler. Det er foreslått til dels store endringer i reglene som gjør disse betydelig mer gunstig, og som nå vil gjelde for oppstarts- og vekstselskaper. Er dette en ordning som kan være aktuell for ditt selskap og dine ansatte?

Juridiske eksperter fra BDO Advokater diskuterer dette og mer til i dette gratis webinaret. Registrer deg med knappen under. Etter registrering får du  tilsendt en mail med link til webinaret. Pass derfor på å registrere deg med riktig mailadresse! Målgruppen for seminaret er særlig oppstarts – og vekstselskaper som ønsker å gi ansatte eller nøkkelpersoner en incentivordning.

Webinaret er umiddelbart tilgjengelig.

Registrering