Webinarer fra BDO

Nyansettelser

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Vi registrerer at mange arbeidstakere ser seg om etter nye jobber etter korona-pandemien, og følgelig blir det mange arbeidsgivere som skal ansette nye medarbeidere. 


I dette webinaret setter vi fokus på prosessen før og etter ansettelser. Dette inkluderer selve jobbintervjuet med de aktuelle kandidatene, vurderingen om midlertidig eller fast ansettelse og den viktige prøveperioden. Vi vil også se nærmere på reglene om arbeidstid og overtid. Vi vil gi praktiske råd og tips slik at du som arbeidsgiver kan legge et godt grunnlag for et nytt arbeidsforhold, og hva du skal gjøre dersom du forstår at det er gjort en feilansettelse.

Fra 1. januar 2023 ble det innført en heltidsnorm i norsk arbeidsliv, og det ble innført drøftingsplikt for arbeidsgiver ved eventuelle ansettelser i deltid. Arbeidsgiver må skriftlig dokumentere behovet for hver enkelt deltidsansettelse, dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte og spørsmålet om deltidsansettelser skal drøftes med de tillitsvalgte. Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett før det foretas innleie i virksomheten, samt fortrinnsrett til ekstravakter og lignende.  I webinaret omhandles ikke disse endringene.


Webinaret, som er gratis, er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.  Varighet 20 minutter


Foredragsholdere: Birgitte Elena Sætre er advokat og Senior Manager i BDO Advokater, med over 20 års erfaring bl.a. fra arbeidsrettslige problemstillinger. Birgitte har bl.a. erfaring som privatpraktiserende advokat med egen virksomhet, som dommerfullmektig og som saksbehandler/advokat i ulike offentlige virksomheter.   Marita Blom er advokat og senior associate i BDO Advokater. Hun har flere års erfaring som advokatfullmektig/advokat i privat sektor, hvor hun særlig har jobbet med arbeidsrettslige problemstillinger.

Registrering