Webinarer fra BDO

Endringer i arbeidsretten 2023

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

I dette webinaret vil vi fortelle deg om vedtatte endringer og aktuelle forslag til endringer på arbeidsrettens område i 2023.

 

Det har siden regjeringsskiftet 2021 blitt foreslått en rekke endringer i norsk arbeidsrett, bl.a. i arbeidsmiljøloven.  Noen av forslagene er allerede vedtatt med ikrafttredelsesdato, andre skal snart behandles i Stortinget, og flere er til behandling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Vi vil redegjøre for:
•    Nærmere om forslagene som allerede er vedtatt
•    Regelverket om innleie fra bemanningsforetak mv.
•    Heltidsnorm og utvidelse av fortrinnsrett for deltidsansatte
•    Forskrift om utsendte arbeidstakere
•    Hvilken betydning dette har for deg som arbeidsgiver
•    Hvilke forslag som nå ligger til behandling i Stortinget
•    Hvilke forslag som nå ligger til behandling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 
Dato:  Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering
Tid: 28 minutter
Pris:  Gratis

 
Webinaret egner seg best for virksomhetens ledelse, personalledelse, samt medarbeidere med personalansvar.
 
Foredragsholder er advokat Marita Blom fra BDO Advokater. Registrer deg med knappen under. Du får da tilsendt en link for å se webinaret.