Webinar fra BDO

Dobbel vesentlighetsanalyse på 13 minutter

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering-

Norge
Kravene i CSRD-direktivet for bærekraftsrapportering gjør at mange selskap må gjøre en dobbel vesentlighetsanalyse. Dette er grunnsteinen i bærekraftsarbeidet - den setter retning for rapportering, bærekraftsstrategien og effektive bærekraftstiltak. I tillegg er den en lovpålagt del av bærekraftsrapporten for virksomheter som er omfattet av CSRD-direktivet. 

I dette webinaret forklarer vi hva dobbel vesentlighetsanalyse er.  Vi gir deg rask kunnskap i de ulike stegene for utarbeidelse av en slik analyse, og tips til hvordan du kan komme i gang.

Dato: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering
Varighet: 13 minutter
Pris: Gratis