Seminar fra BDO

Kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg

kurs
07 juni 2024 - CUT

Kobbes gate 2Norge

Velkommen til kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Kurset passer for bedrifter som har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer, dersom det er forsvarlig ut fra en vurdering av virksomhetens risikoprofil.

Temaer for kurset

  • Roller og ansvar i HMS-arbeidet (arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombudet, AMU, bedriftshelsetjeneste og Arbeidstilsynet)
  • Valg av verneombud og AMU
  • Hva HMS og internkontroll er
  • Krav til forsvarlig fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Nærmere om oppgavene til AMU og verneombud
  • Hva kravet til systematisk HMS-arbeid innebærer
  • Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte
  • Nærmere om krav til psykososialt arbeidsmiljø, herunder mobbing, trakassering og konfliktløsning, overbelastning/utbrenthet
  • Varsling
  • Ytringsklima, kommunikasjon og konstruktive tilbakemeldinger.


Kursholdere denne dagen er Senior HR-rådgiver Ole Kristian Indergård og HR-rådgiver Thea Emilie Aurvåg.

Ole Kristian har mange års erfaring i HR-faget og har jobbet både strategisk og operasjonelt i både privat og offentlig sektor. Han har lang erfaring som kursholder og har tidligere holdt dette kurset for BDO med meget gode tilbakemeldinger.

Thea er rådgiver i HR og Lønnsavdelingen på BDO og har også veldig god kjennskap til både HR-faget, samt lønn. Hun er også en naturlig foredragsholder som virkelig engasjerer.

Det vil bli servert enkel lunsj og forfriskninger underveis

Pris: 3990.- per deltaker

Påmeldingen er bindende (avmelding må gjøres senest en uke i forkant) og kurset faktureres i etterkant.

Kurset er relevant for ledere, HR & HMS-ansvarlige, verneombud og medlemmer av AMU.