Webinarer fra BDO

Incentivordninger - hva er dette?

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

BDO.LiveSite.EventDetails.Register

Incentivordninger benyttes for å stimulere nøkkelpersonell til å øke verdiskapningen i bedriften. Dette kan være aksjebaserte ordninger hvor nøkkelansatte kommer inn på eiersiden i selskapet eller det kan være rene bonusordninger som skal behandles som lønn. Uansett ordning er det viktig å ha klart for seg både hvilke selskapsrettslige og skatterettslige regler som gjelder.

I dette webinaret  gjennomgår vi noen sjekkpunkter du bør tenke på dersom bedriften vurderer å innføre incentivordninger.

Du får lære mer om:
- formål
- hvordan kan incentivordningen utformes
- fordeler og ulemper som knytter seg til ulike ordninger
- administrasjon og oppfølging
- arbeidsrettslige forhold

Målgruppen for seminaret er oppstartsselskaper, familieselskaper og andre privateide selskaper som ønsker å gi ansatte eller nøkkelpersoner en incentivordning.

Juridiske eksperter fra BDO Advokater diskuterer dette og mer til i webinaret, som er gratis. Registrer deg med knappen under. Etter registrering får du tilsendt en mail med link til webinaret. Pass derfor på å registrere deg med riktig mailadresse!  Varighet 55 minutter.