1:
  • Incentivordninger - webinar 1

Incentivordninger - hva er dette?

Dato: Tilgjengelig inntil videre
Tid:
Webinar

  

Irene Bredvold Weiby
Email
  • Velkommen til webinar hos BDO

Høsten 2021 gjennomfører BDO Advokater en artikkel- og webinarserie om incentivordninger. Gjennom webinarserien vil du få vite mer om hvordan en incentivordning kan utformes, og hvilke selskaps- og skatterettslige konsekvenser ulike modeller kan ha. Du får også vite hvordan du i praksis går frem for å etablere ordningen og hvilke særlige regler som gjelder for oppstartsselskaper.

Incentivordninger benyttes for å stimulere nøkkelpersonell til å øke verdiskapningen i bedriften. Dette kan være aksjebaserte ordninger hvor nøkkelansatte kommer inn på eiersiden i selskapet eller det kan være rene bonusordninger som skal behandles som lønn. Uansett ordning er det viktig å ha klart for seg både hvilke selskapsrettslige og skatterettslige regler som gjelder.

I dette webinaret, som varer 55 minutter, gjennomgår vi noen sjekkpunkter du bør tenke på dersom bedriften vurderer å innføre incentivordninger, blant annet:
- formål
- hvordan kan incentivordningen utformes
- fordeler og ulemper som knytter seg til ulike ordninger
- administrasjon og oppfølging
- arbeidsrettslige forhold

Målgruppen for seminaret er oppstartsselskaper, familieselskaper og andre privateide selskaper som ønsker å gi ansatte eller nøkkelpersoner en incentivordning.

Juridiske eksperter fra BDO Advokater diskuterer dette og mer til i webinaret, som er gratis. Registrer deg med knappen under. Etter registrering får du tilsendt en mail med link til webinaret. Pass derfor på å registrere deg med riktig mailadresse!

Registrering