Webinarer fra BDO

Incentivordninger del 3 - hvordan etablere en incentivordning

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Hvilke grep må selskapet ta for å kunne dele ut aksjer eller opsjoner til ansatte? Hvilke beslutninger må fattes og hvem har beslutningsmyndighet? Hvordan skal forholdet mellom ansatte aksjonærer og selskapet reguleres, og hva må man som arbeidsgiver huske på? Dette er noen av problemstillingene vi vil ta for oss.

I dette webinaret går vi nærmere inn på hva som må gjøres i praksis for å etablere en incentivordning, og vi ser nærmere på hvordan man i praksis kan etablere en aksjebasert ordning, opsjonsordning eller en bonusordning.

Blant temaene vi ser nærmere på er:
-hvordan etablere en incentivordning
-selskapsrettslige forhold – hva må besluttes av hvem?
-hva kan avtales - vedtekter og aksjonæravtaler
-arbeidsrettslige forhold

Advokater fra BDO diskuterer dette – og mer til – i dette gratis webinaret. Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.  Etter at du har registrert deg, får du tilsendt en mail med link til webinaret. Pass derfor på å registrere deg med riktig mailadresse!

Målgruppen for seminaret er oppstartsselskaper, familieselskaper og andre privateide selskaper som ønsker å gi ansatte eller nøkkelpersoner en incentivordning.