• Incentivordninger del 3: hvordan etablere en incentivordning

Incentivordninger del 3 - hvordan etablere en incentivordning

Dato:
Tid: Tilgjengelig inntil videre
Webinar

  

Irene Bredvold Weiby
Email
  • Velkommen til webinar hos BDO

Høsten 2021 gjennomfører BDO Advokater en artikkel- og webinarserie om incentivordninger. Gjennom webinarserien vil du få vite mer om hvordan en incentivordning kan utformes, og hvilke selskaps- og skatterettslige konsekvenser ulike modeller kan ha. Du får også vite hvordan du i praksis går frem for å etablere ordningen og hvilke særlige regler som gjelder for oppstartsselskaper.

I del 3 av serien om incentivordninger går vi nærmere inn på hva som må gjøres i praksis for å etablere en incentivordning. Vi ser nærmere på hvordan man i praksis kan etablere en aksjebasert ordning, opsjonsordning eller en bonusordning. Hvilke grep må selskapet ta for å kunne dele ut aksjer eller opsjoner til ansatte? Hvilke beslutninger må fattes og hvem har beslutningsmyndighet? Hvordan skal forholdet mellom ansatte aksjonærer og selskapet reguleres, og hva må man som arbeidsgiver huske på? Dette er noen av problemstillingene vi vil ta for oss.

Blant temaene vi ser nærmere på er:
-hvordan etablere en incentivordning
-selskapsrettslige forhold – hva må besluttes av hvem?
-hva kan avtales - vedtekter og aksjonæravtaler
-arbeidsrettslige forhold

Advokater fra BDO diskuterer dette – og mer til – i dette gratis webinaret. Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering (knappen under). Etter at du har registrert deg, får du tilsendt en mail med link til webinaret. Pass derfor på å registrere deg med riktig mailadresse!

Målgruppen for seminaret er oppstartsselskaper, familieselskaper og andre privateide selskaper som ønsker å gi ansatte eller nøkkelpersoner en incentivordning.

Registrering