Webinarer fra BDO

God styring og kontroll for ideelle organisasjoner

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Økonomistyring -  God styring og kontroll for ideelle organisasjoner 
Et av de viktigste tiltakene en organisasjon kan iverksette for å opprettholde og vedlikeholde tillit er god internkontroll i egen organisasjon. God internkontroll kan oppnås dersom organisasjonen har god oversikt over sitt eget risikobilde og har etablert en internkontroll som er skreddersydd nettopp dette.

I dette webinaret ser vi  på hva som er viktig at du som styremedlem har fokus på når det kommer til temaet og hvordan du praktisk kan tilnærme deg dette i din organisasjon.

Webinaret passer spesielt for dere som sitter i styret og ledelsen for en ideell organisasjon. Webinaret vil også være passende for ansatte i kontrollfunksjoner, som internrevisorer og ansvarlige for risikostyring, kontroll eller lignende.

Webinaret er gratis, og er umiddelbart tilgjengelig. Webinaret varer i 23 minutter. Linken blir sendt i egen mail etter registrering. Pass derfor på at du registrerer deg med riktig mailadresse.