1:
  • Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Aktivitets- og redegjørelsesplikten: Konsekvenser for arbeidsgivere

Dato:
Tid:
Webinar

  

Håkon Dalland
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

Det eksisterer fremdeles store sosiale forskjeller i norsk arbeidsliv som må adresseres. Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

I webinaret vil vi komme inn på
• Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten?
• Hvorfor jobbe med ARP?
• Hva betyr ARP for din virksomhet?

BDO vil i dette webinaret komme med gode råd og anbefalinger for hvordan virksomheter kan jobbe med kartlegging og redegjørelse av sitt arbeid for likestilling og mot diskriminering.

Foredragsholder er manager Håkon Dalland fra BDO.

Webinaret, som varer i 17 minutter, er gratis, og passer for alle som har personalansvar i bedriften. Det er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.

Registrer deg med knappen under, så får du automatisk tilsendt lenke til webinaret i egen mail.

Registrer deg her