Webinarer fra BDO

Aktivitets- og redegjørelsesplikten: Konsekvenser for arbeidsgivere

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Det eksisterer fremdeles store sosiale forskjeller i norsk arbeidsliv som må adresseres. Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

BDO vil i dette webinaret komme med gode råd og anbefalinger for hvordan virksomheter kan jobbe med kartlegging og redegjørelse av sitt arbeid for likestilling og mot diskriminering.  

I webinaret vil vi komme inn på
• Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten?
• Hvorfor jobbe med ARP?
• Hva betyr ARP for din virksomhet?

Webinaret, som varer i 17 minutter, er gratis, og passer for alle som har personalansvar i bedriften. Det er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.