1:
  • e-læringskurs i sikkerhetsloven

e-Læringskurs i sikkerhetsloven

Dato: Tilgjengelig til 1. okt 2023
Tid:
E-læringskurs

  

  • Velkommen til BDOs e-Læringskurs

E-læringskurs i sikkerhetsloven

Endringer i samfunnets verdier, digitalisering, sikkerhetstrusler og sårbarheter påvirker nasjonale sikkerhetsinteresser. Som svar på utviklingen i risikobildet ble ny sikkerhetslov vedtatt og trådte i kraft 1.januar 2019. I e-læringskurset vil du få presentert sentrale bestemmelser i sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter, med eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Du kan velge å ta alle fire moduler eller plukke ut de modulene som passer best for deg og din virksomhet.  

 

Hvem passer kurset for?

Hovedmålgruppen for kurset er personer i styrende eller kontrollerende funksjoner i virksomheter som er, eller kan bli, omfattet av sikkerhetsloven. Eksempler er personer i sikkerhetsfaglige stillinger (stab/andrelinje/rådgivere), samt personer med sentrale roller innen virksomhetsstyring, risikostyring, compliance, internrevisjon, eiendom, IKT eller innkjøp.  

Klikk her for mer informasjon og bestilling