Webinar fra BDO

Personvern, sikkerhet og risiko i Microsoft 365 og Azure

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Stadig flere virksomheter setter ut hele eller deler av sin IT-portefølje til en ekstern skyleverandør, som Microsoft. Det gir mange fordeler, men er ikke risikofritt

Vi ser ofte at bedrifter ikke er klar over hvilken risiko skytjenestene kan utgjøre. Kjenner du til utfordringene, er det mulig å gjøre noe med dem.

 I dette webinaret blir du klokere på:
•    Vanlige risikoer ved å bruke eksterne skytjenester
•    Dagens trusselbilde
•    De vanligste personvernrisikoene ved bruk av skytjenester fra Microsoft
•    De vanligste feilene virksomheter gjør når det kommer til sikkerhetsinnstillingene i Microsoft 365
•    Hva du kan gjøre for å tette disse sikkerhetsfeilene

Velkommen til BOOs webinar:
Varighet: Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering
Tid: 26 minutter
Pris: Gratis


 Webinaret holdes av noen av BDOs spesialister og ressurser på personvern og datakriminalitet:
•    Thomas Dahl
•    Elisabeth Aspaas Runsjø
•    Malin Rapp Færder
•    Niklas Krohn
Registrer deg i dag, og bli mer rustet til å motstå cyberkriminaliteten