Webinar fra BDO

Selvkost i kommunene

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering-

BDO og Kapitalkontroll tilbyr webinar om selvkost for kommuner. 
 
DEL 1:
Gjennomgang av sammenhengen mellom selvkost og kommuneregnskapet. Basert på erfaringer vil du få svar på:

  • Hva er forskjellen på selvkost og kommuneregnskapet?
  • Hvorfor er selvkost en del av regnskapet?
  • Hvordan gå fra regneark til regnskap?

DEL 2:
Gjennomgang av Kapitalkontroll sitt webbaserte selvkostsystem som ble lansert i 2023. Sentralt i systemet er:

  • Veiviseren som stegvis hjelper deg fra import av data fra regnskap til ferdige etterkalkyler
  • Budsjettverktøyet som enkelt lager prognoser ut fra ulike scenarioer og beregner virkning på det enkelte gebyret

DEL 3: 
BDO deler vurderinger knyttet til mulighetene for å begrense økning i gebyrene:

  • Kan vi gjøre noe med avskrivningstidene er et sentralt spørsmål
  • Hvordan påvirker rentene gebyrene, og er det et handlingsrom?
  • Og vi stiller oss spørsmålet om selvkostmetoden gir oss effektiv driftWebinaret er gratis, varer i 30 minutter og er tilgjengelig umiddelbart etter registrering.