Marte Bjelland, BDO

Marte Bjelland

Manager Consulting | Leder kompetansehevingstjenester bærekraft

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Marte er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering innen økonomisk styring.

Marte har bred kompetanse innen bærekraftig utvikling, prosessledelse og forretningsutvikling og arbeider hovedsakelig med prosjekter knyttet til bærekraft, strategi- og lederstøtte og kompetanseheving.

Marte har også tidligere erfaring fra revisjon og regnskap, hvor hun har god kjennskap til sentrale problemstillinger innen flere bransjer.