• Bankene må forberede seg på skjerpet konkurranse om kundene
Blogg:

Bankene må forberede seg på skjerpet konkurranse om kundene

22. mars 2019

Kristine Hageselle Engh, Amalie Hollen |

2019 blir et revolusjonerende år for nye betalingsmetoder som vil true bankenes forretningsmodell. Nå må bankene ruste seg til møte med den nye konkurransen.

Endringene som følge av PSD2 vil i løpet av året komme for fullt, når også RTS (Regulatory Technical Standards) trer i kraft i september. Hvilke strategiske initiativ burde bankene igangsette for å vinne bankkundene i møte med ny og annerledes konkurranse?

Les mer om PSD2 her

 

Nye lovkrav åpner for nye aktører

Ved effektuering av RTS, pålegges bankene strengere krav til verifisering av betalinger gjennom Strong Customer Authentication (SCA) og kundenes kontoer skal være tilgjengelige for tredjeparter gjennom åpne API-er (XS2A). API lar programvare hos ett selskap, for eksempel en ny betalingstjeneste, få tilgang til informasjon i et annet selskap, for eksempel en tradisjonell bank.

Betalingsfullmektige (PISP) og opplysningsfullmektige (AISP) aktører kan da få tilgang til informasjon og tilby innovative betalingsløsninger som utfordrer de tradisjonelle banktjenestene.

 

Konkurransen er ikke lenger bank mot bank

I praksis vil det bety at blant annet nettbutikker som Amazon vil kunne få tilgang til data i kundens bank, gitt at kunden samtykker. Nettbutikken kan da utføre betalingen uten å gå via en betalingstjeneste som for eksempel Visa.

Dermed er ikke konkurransen lenger bare bank mot bank. Nye aktører posisjonerer seg og vil angripe deler av bankenes nåværende verdikjede.

 

Bankene må få kontroll over risikobildet

PSD2 blir omtalt som en katalysator for Open Banking. Til forskjell fra PSD2 og tvungen datautveksling mellom bank og tredjepart, er Open Banking et mer strategisk valg som innebærer at bankene frivillig deler data med tredjepart. Dette medfører betydelige endringer og økt risiko for bankene. For å sikre god informasjonssikkerhet fremover blir det viktig å gjennomføre omfattende risikovurderinger av interne prosesser, systemer og digitale løsninger.

Ved samarbeid med tredjepartsleverandører og fintech-selskaper må man huske at det til syvende og sist er bankenes ansvar å forsikre seg om at også deres samarbeidspartnerne har god internkontroll.

 

Endringene åpner for nye muligheter

PSD2 og Open Banking kan samtidig gi bankene store muligheter til å sikre seg et konkurransefortrinn ovenfor de nye aktørene. For å lykkes må de kunne utnytte disse mulighetene på riktig måte.

Les også: Her pitcher bankene til fintech-oppstartene

Selv om kundenes kontoopplysninger blir tilgjengelig for nye aktører, er det fortsatt mye verdifull informasjon som ikke deles. Bankene sitter på mye annen informasjon om blant annet kundeforhold og kundeatferd som de har samlet over lang tid på et høyt antall kunder. Denne informasjonen kan de bruke til å skape konkurransefortrinn, og samtidig levere de beste kundeopplevelsene gjennom skreddersydde tilbud og tjenester.

Hvilken strategi man skal velge, vil være avhengig av bankens visjon og eksisterende posisjon i markedet, og her er det ingen fasitsvar som kan generaliseres.

 

Bygger eget fintech-miljø og lanserer ren mobilbank

Strategiske initiativer hos lokale banker, som Strømmen Sparebank og Larvikbanken, vil naturlig nok være annerledes enn initiativer hos landsdekkende banker som DnB og Sbanken. Bør banken inngå samarbeid eller investere i fintech-selskaper og tredjeparter, eller bør den bygge opp et eget fintech-miljø internt i organisasjonen?

Sparebanken Vest er et eksempel på det sistnevnte. De lanserer snart en ren mobilbank kalt Bulder Bank, og på den måten vil de kunne ta steget fra å konkurrere lokalt til å konkurrere nasjonalt.

 

Vil bli ledende i Norden på innovative tjenester

Flere av de største bankene har derimot valgt å investere tungt i en rekke fintech-selskaper. Ifølge analyseselskapet CB Insights ble det i Europa investert rekordstore 3,5 milliarder dollar i fintech i 2018.

DNB og Danske Bank har for eksempel gått inn i Nordic API Gateway, som blant annet har utviklet pengeappen Spiir. Sammen har de som mål å bygge opp Nordens ledende PSD2-infrastruktur som legger til rette for nye innovative banktjenester.

 

Et prosjekt der hele selskapet må være med

Det kan være vanskelig å avgjøre hvilken strategi og hvilke muligheter man skal gå for, men vi anbefaler at man tydelig definerer hvilken fremtidig posisjon man ønsker å oppnå. Det vil være helt nødvendig å vite hvor man skal før man kan iverksette tiltak for å komme dit.

Prosjektet bør omfatte hele selskapet, med sterk involvering fra toppledelsen, og det bør ledes av et kompetent prosjektteam som evner å løfte blikket til det beste for banken og dens kunder.