• BDO IFRS
Blogg:

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

05. juni 2018

Reidar Jensen, Partner - Fagavdelingen |

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers trådte i kraft med virkning for regnskapsperioder som starter 01.01.2018 eller senere. Standarden ble utgitt 28 mai 2014 og har siden vært hovedfokus for de fleste IFRS rapporterende selskaper siden.  Forståelsen av innholdet i standarden har vært gjenstand for diskusjoner både i IFRIC og implementeringsgruppen nedsatt av IASB og FASB (TRG).

Standarden innfører inntektsføring basert på overføring av kontroll, og inneholder omfattende i forhold til når kontroll overføres. Standarder innfører en fem-stegs modellen for inntektsføring, og gir medfører detaljert regulering på områder hvor det tidligere ikke har foreligget konkret regulering. Publikasjonen IFRS in Practice 2018: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, gir en detaljert gjennomgang av fems-stegs modellen;

Illustrasjon av femstegsmodellen

Publikasjonen inneholder i tillegg en rekke utdypende eksempler, i tillegg til at temaer som er diskutert i implementeringsgruppen (TRG) er innarbeidet.

Her får du tilgang til denne publikasjonen, og tidligere utgaver av BDOs IFRS in Practice.