• Styreansvaret er det samme i dårlige, som i gode tider
Blogg:

Styreansvaret er det samme i dårlige, som i gode tider

21. mars 2019

Styrets ansvar for forsvarlig egenkapital og likviditet i forhold til omfang og risiko ved virksomheten, er det samme i opp- og nedgangstider etter lovgivningen.

I oppgangstider gjelder det å være oppmerksom på at det kan komme nedgangstider og i nedgangstider å finne realistiske tiltak som ivaretar inntjening, likviditet og kreditorenes interesser.

 

Styre-involvering

Det reelle innholdet i kravet er at styret skal involvere seg og etablere systemer for overvåkning og oppfølging. Jo mer risiko ved virksomheten, jo tettere må styret være på situasjonen, og jo raskere må styret ta nødvendige beslutninger. Styret kan med andre ord styre risiko og omfang av virksomheten og derigjennom påvirke sitt eget ansvar. Det løpende ansvaret er regulert av aksjeloven.

 

Informasjonsplikt

Det er gitt informasjonsplikt for styret når det er vesentlig usikkerhet om fortsatt drift i regnskapsloven og når selskapet blir insolvent trer flere sentrale bestemmelser i konkursloven inn. Vi vil på Risikokonferansen 2019 gå inn i de krav som stilles til styret og se på hvordan styret kan håndtere disse kravene, og gjennom aktiv styreinnsats redusere sin egen risiko som styremedlemmer.

 

Var dette temaet interessant? Du kan høre foredrag med bloggforfatteren på Risikokonferansen 2019. Les mer her om programmet og finn påmelding