Blogg:

Styrene henger etter med riktig kompetanse

16. juni 2020

Håvard Hammertrø, Trainee, revisjon |
Inga Hoberg Sørensen, Senior Associate, rådgivning |

 

Hva et styre fokuserer på har endret seg de siste tre årene viser en fersk undersøkelse fra BDO. Utfordringen er at kompetansen ikke følger etter. I lys av koronakrisen kan dette være utslagsgivende for gode valg.

BDO gjennomførte i februar/mars 2020 en spørreundersøkelse blant våre kunder i Innlandet for å få økt innsikt i styrets fokus og rolle. Respondentene var styreledere, styremedlemmer og daglig ledere. BDO gjennomførte en lignende undersøkelse blant næringslivsaktører i Innlandet høsten 2017. De ferske tallene viser at styrets fokusområder er i endring, men at styresammensetning ikke alltid svarer opp de nye ambisjonene.  

 

Utvikling i styrenes fokusområder 

Både undersøkelsen fra 2017 og 2020 viser at styrets viktigste fokusområder er strategisk og økonomisk utvikling. Dette er naturlig, da et styre som ser fremover kan utfordre og utvikle virksomheten.  

Et økt fokus på digitalisering og teknologisk utvikling

Nytt i undersøkelsen fra 2020 er det økte fokuset på digitalisering og teknologisk utvikling. Dette har blitt et avgjørende punkt på agendaen for å øke konkurransekraft, optimalisere drift, øke attraktivitet, tiltrekke seg kompetanse og sikre effektive prosesser i de fleste virksomheter. Digitalisering vil også kunne gi bedre innsikt i egne data, og dermed bedre beslutningsgrunnlag for virksomheten og styret. 

 

Bærekraft får plass rundt styrebordet

Bærekraftig utvikling ble innført som et nytt punkt i årets styreundersøkelse. Det er oppløftende å se at vi har mange kunder som ønsker å fokusere på bærekraftig utvikling i sine virksomheter. Undersøkelsen viser at bærekraft er særlig viktig for styrene i industri- og produksjonsbedrifter, og bærekraft som fokusområde er mest vanlig i styrene til virksomhetene med høyest omsetning. 

I undersøkelsen ble det imidlertid avdekket en mangel på kompetanse på bærekraft i flere av styrene i utvalget. Næringslivet vil i økende grad oppleve økt etterspørsel etter bærekraftige produkter fra forbrukere, selskaper vil etterspørre bærekraftige produkter fra sine underleverandører, banker og investorer endrer sine rammevilkår i en klimavennlig retning og fremtidens arbeidstakere ønsker å arbeide for virksomheter som tar bærekraft på alvor. Bedrifter som ikke tar innover seg viktigheten av, eller har kompetansen til å implementere, bærekraftige forretningsstrategier vil kunne miste konkurransekraft over tid. 

 

Ulike bransjer har ulike behov – styresammensetningen bør reflektere dette

Styresammensetning har tradisjonelt sett vært et resultat av familiære tilknytninger til virksomheten, aksjonærer og kjente relasjoner. Vår antakelse er at styresammensetningen har vært for lite basert på behov virksomheten har til enhver tid. Styret skal være en proaktiv samarbeidspartner for ledelsen og må ha kompetanse til å bistå virksomheten med å tilpasse seg og å stake ut kursen. Det betyr at når digitalisering og bærekraftig utvikling blir viktigere forretningsdrivere og premisser må dette også reflekteres i styrerommet.

For å sikre et velfungerende, proaktivt og verdiskapende styre bør man gjøre en behovs- og kompetansekartlegging. I denne sammenheng kan det være nyttig å ta en gjennomgang av følgende spørsmål: 

  • Hvilken kompetanse besitter vi i styret allerede? 
  • Hva er virksomhetens fokusområder fremover? 
  • Hva gjør virksomheten godt? 
  • Hva kan virksomheten gjøre bedre? 
  • Er vi i stand til å møte markedets krav til lønnsomhet, effektivitet, digitalisering og bærekraft?
  • Hvilken kompetanse mangler vi i styret for å utøve verdiskapende og proaktivt styrearbeid? 
  • Klarer vi å forankre og levere en strategi som vil utvikle selskapet videre?

Et mangfoldig styre vil kunne bidra til mer innovative og fremoverlente beslutninger, noe som kan være både utfordrende og utviklende for den enkelte virksomhet. I utfordringene vi står overfor i dag er nytenking og endringsdyktighet særlig viktig, og vil trolig være en nøkkel for å ikke bare gjøre det godt, men også sikre virksomhetens levedyktighet i tiden fremover. 

Styreundersøkelsen bekrefter at fokusområdene til styrene varierer i stor grad fra virksomhet til virksomhet og mellom de ulike bransjene. Det finnes ikke et fasitsvar på hvilken kompetanse et styre bør besitte. Bransjene har ulike fokusområder, og behovene for ulik spesialistkompetanse i styrene vil variere ut fra hvilken kompetanse man allerede har og hvilken kompetanse man trenger. De største variasjonene vi avdekket er illustrert i tabellen nedenfor.   

 

Utnytter du mulighetsrommet styrefunksjonen representerer?

Markedet endrer seg, nye muligheter og utfordringer oppstår og ny kompetanse behøves. Styrefunksjonen representerer en unik mulighet til enhver tid å innhente verdifull og spennende kompetanse til virksomheten, uten den samme forpliktelsen som en ansettelse medfører. Dette mulighetsrommet kan utnyttes både av deg som ønsker å ta en posisjon i styrearbeidet, og for styrene som skal hente inn ekspertressurser. Setet i styret bør ikke være fredet. 

Med vår innsikt og kompetanse på området og BDOs arbeid med store deler av næringslivet i alle regioner, tar vi gjerne en diskusjon med deg om dine muligheter. Gode diskusjoner, relevant sparring og utfordrende påstander vil kunne bidra til videre utvikling av deg og din bedrift i styrearbeidet som venter.

Les også vår artikkel om hva styreleder bør ha kontroll på nå  eller se hvordan vi kan bistå med styrearbeid.

Holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.