• Samfunnsansvar og bærekraft
    – status i norske banker

 

 

Rapport om bærekraftsarbeid blant små og mellomstore banker

Bærekraft og klimarisiko er svært aktuelle temaer for finansnæringen. Norske banker møter i økende grad forventninger fra myndigheter, kunder og investorer til bærekraftige tjenester og håndtering av ESG- og klimarisiko. Omstillingen i finanssektoren er en sentral nøkkel til økt omstilling i næringslivet for øvrig.

BDO gjennomfører årlig en undersøkelse for å kartlegge status og utvikling i bærekraftsarbeidet blant små og mellomstore banker. Disse utgjør flertallet av norske banker, men har sammenliknet med de store langt færre interne ressurser å spille på i arbeidet med dette omfattende temaet.

 

Rapportene kan leses her: 

Bærekraftsundersøkelsen 2022

Bærekraftsundersøkelsen 2021

Bærekraftsundersøkelsen 2020

 

Behov for en sparringspartner?

Vi som har utarbeidet rapporten håper resultatene kan støtte deg i ditt arbeid med bærekraft. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til undersøkelsen eller ønsker å diskutere hvordan dere kan komme videre med eget bærekraftarbeid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code