• Eiendom, bygg og anlegg

Eiendom, bygg og anlegg

Det skjer mye i dagens eiendomsmarked. Flere store og spennende byggeprosjekter byr på mange muligheter. Samtidig betyr det økt konkurranse, små marginer og stor risiko. Dette krever god prosjekt- og risikostyring.

Erfaringen vår er at god planlegging og prosjektledelse er en av de mest avgjørende faktorene for at prosjekter i eiendomsbransjen skal nå sine mål. 

BDO er en av Norges fremste leverandører av revisjons- og rådgivningstjenester til virksomheter innen eiendom-, bygg-, og  anleggsbransjen. Vi har jobbet målrettet over lang tid for å utvikle vår omfattende bransjekunnskap. Våre erfarne og dedikerte rådgivere har høy gjennomføringsevne, og er aktiv samarbeidspartnere for at du som kunde når dine mål.