1:

Incentivordninger

BDO Advokater har nå utarbeidet en artikkel- og webinarserie om incentivordninger. Gjennom webinarserien vil du få vite mer om hvordan en incentivordning kan utformes, og hvilke selskaps- og skatterettslige konsekvenser ulike modeller kan ha. Du får også vite hvordan du i praksis går frem for å etablere ordningen og hvilke særlige regler som gjelder for oppstartsselskaper.

Incentivordninger benyttes for å stimulere nøkkelpersonell til å øke verdiskapningen i bedriften. Dette kan være aksjebaserte ordninger hvor nøkkelansatte kommer inn på eiersiden i selskapet eller det kan være rene bonusordninger som skal behandles som lønn. Uansett ordning er det viktig å ha klart for seg både hvilke selskapsrettslige og skatterettslige regler som gjelder.

Hva er incentivordninger?

Vi gjennomgår noen sjekkpunkter du bør tenke på dersom bedriften vurderer å innføre incentivordningerLes mer og se webinaret her

Aksjebaserte ordninger

Hvordan kan en slik incentivordning utformes?Les mer og se webinaret her

Hvordan etablere en incentivordning?

Vi ser nærmere på hvordan man i praksis kan etablere en aksjebasert ordning, opsjonsordning eller en bonusordning. Hvilke grep må selskapet ta?Les mer og se webinaret her

Oppstartselskaper

Vi går nærmere inn på oppstartselskaper og de særlige opsjonsskattereglene som gjelder for slike selskaperLes mer og se webinaret her


Våre fysiske og digitale seminarer

HER FINNER DU TOTALOVERSIKTEN over våre aktuelle fysiske og digitale seminarer