• Summer Internship

Summer Internship

BDO tilbyr et seks uker langt Summer Internship for studenter

Hver sommer tar vi imot summer interns fra 3. eller 4. året på studiet ved vårt kontor i Oslo. Summer Internshipet tilbyr deg en unik mulighet til å bygge bred og sterk erfaring ved siden av studiene og få kjennskap til hvordan et av Norges største konsulentselskaper jobber.

De første tre ukene vil du jobbe innen revisjon, før det følger en tre ukers sommerferie. Deretter vil du jobbe tre nye uker innen enten rådgivning eller strategi- og forretningsutvikling, parallelt med at du jobber med et større internprosjekt for BDO. Her vil dere sammen jobbe med en problemstilling som dere skal presentere for ledelsen.

For å lese mer om hvordan våre Summer Interns i 2018 opplevde sin tid i BDO, kan du for eksempel lese om deres første uke her!