Truls Erik Holter, Senior revisormedarbeider, Oslo

Hva fikk deg til å velge BDO?

Som student er det vanskelig å skille de 5 store revisjonsselskapene fra hverandre. BDO ga et særlig godt inntrykk både under bedriftspresentasjoner, men også under selve jobbintervjuet. Menneskene jeg møtte under søknadsprosessen gjorde meg sikker på at BDO var et fint sted å arbeide. Jeg ble møtt med åpenhet og positivitet. 

Jeg ble også motivert av veksten til BDO de siste årene. Det virket gøy å jobbe for et selskap som er i utfordrerposisjon og inntrykket mitt var at BDO var åpne for nye tanker og ideer – et inntrykk som viste seg å være riktig.  

 

Hvordan er det å jobbe med revisjon? 

En revisors rolle er å kvalitetssikre at informasjon om selskaps finansielle stilling er riktig og pålitelig. Det er da en nødvendighet at vi jobber mye med tall, men jeg bruker også mye av tiden min på bransjeforståelse, sette meg inn i kundens rutiner og prosesser for regnskapsrapportering og å få en forståelse av risikoområder i regnskapet. Hverdagene er i perioder hektiske og mye som skjer, særlig i årsoppgjøret, men det er til gjengjeld da læringsutbyttet er størst. Da er man borti svært mange ulike problemstillinger innenfor både regnskap, skatt og selskapsrett, der man ofte jobber i team for å løse de sammen. 

Det fine med å jobbe med revisjon er at man jobber på ulike prosjekt nesten hver dag, noe som gir utrolig varierte arbeidsdager. Vi er ofte ute på kundebesøk og treffer alt fra regnskapsmedarbeidere til daglige ledere. Kundeporteføljen min er også veldig variert der jeg jobber innenfor handelskunder, eiendomsselskap, bilbransjen og forsikring. Dette gjør at jeg får en god forståelse innenfor flere bransjer, samtidig som jeg får muligheten til å fordype meg i enkeltbransjer. 

 

BDO er et selskap som er opptatt at du skal få påvirke, lære og utvikle deg. På hvilken måte har du merket det?

I BDO har jeg fått veldig tidlig ansvar, noe som jeg tror skiller BDO fra de andre 4 store revisjonsselskapene. Kort tid etter oppstart fikk jeg ansvaret med å gjennomføre rutinegjennomganger på flere av kundene mine. Selv om jeg følte jeg var på dypt vann, var læringskurven utrolig bratt og jeg fikk fort mestringsfølelse. Jeg fikk også tidlig ansvar med å gjennomføre hele revisjonen av ulike regnskap, noe som bidro til at helhetsforståelsen for regnskap raskt ble bedre. 

I BDO har vi også veldig tett oppføling av alle ansatte. Det er stort fokus på utviklingsplaner og prosjektevalueringer så alle skal få utvikle seg innenfor områder man synes er spennende. Dette er både langsiktige planer, men også mer kortsiktige og dynamiske som hele tiden kan justeres og tilpasses ditt ønske. Her gis det stort spillerom og det legges til rette for at mål og ønsker i utviklingsplanen gjennomføres. 

Jeg har også fått være sterkt delaktig i opplæring av nyansatte i form av månedlige kursing. Her har jeg fått utviklet mine egne formidlingsegenskaper, både for mindre grupper på 7-8 personer, men også for store grupper opp mot 100 personer. Det at BDO har gitt meg muligheten til å være med å lære opp nyansatte selv etter kun et par års ansettelse, viser at BDO ønsker å gi ansvar tidlig og gir muligheten til å påvirke.  

 

Hvis du skulle nevne tre ting som gjør BDO til et godt sted å arbeide, hva ville det være?

Jeg synes det beste med å jobbe i BDO er det tidlige ansvaret man får. Dette gjør at man raskt tilegner seg mye kunnskap og man kommer veldig tett på selskapene man reviderer. I BDO blir man raskt hovedkontakten ut til kunder og en god sparringspartner. I tillegg kommer man ikke utenom kollegaer når det er spørsmål om hva som gjør BDO til et fint sted å arbeide. Det er kollegaer med svært mye kompetanse som jeg lærer mye av hver eneste dag, samtidig som det er et ungt miljø med mye sosialt som skjer utenfor jobb. Det siste jeg vil trekke frem er utviklingsmulighetene. BDO er et svært kompetansehus der det jobber folk med veldig mange ulike bakgrunner og ulik kompetanse. Dette gjør at det finnes svært mange ulike forretningsområder som det er mulig å jobbe med og utvikle seg innenfor.