Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.

Leasing og kompensasjonsordningen - korona

 

Q: Et utleieselskap leaser utstyr som de leier ut til kunder. Ved årsskiftet innarbeides finansiell leasing. Er den løpende leasingkostnaden en fast uunngåelig kostnad? Skal leieinntekten på dette utstyret redusere kostanden?

A: Etter vår vurdering vil dette anses som faste kostnader. Når det gjelder leienntekt følger det av forskriften § 3-2 (11): Fast, uunngåelig kostnad for leie og leasing av driftsmiddel eller eiendom reduseres med inntekter fra fremleie av driftsmidlet eller eiendommen. Dersom driftsmiddelet benyttes i selskapets ordinære inntektsbringende aktivitet, som for eksempel kortidsutleie, anses ikke dette som fremleie. I slike tilfeller er det vår vurdering at inntekten ikke skal redusere kostnadene.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at ordningen gjelder nytt regelverk og at det per i dag foreligger begrenset med veiledning utover det som følger av forskriften og ligger i søknadsportalen. Svarene i FAQ er gitt etter beste skjønn på tidspunktet spørsmålet ble stilt. Vi tar forbehold om at det kan komme avklaringer, presiseringer og endringer som kan påvirke konklusjonene.